Yksityisyys * Privacy Policy

Ymmärrämme, että yksityisyys ja henkilötietojesi turvallisuus on erittäin tärkeää. Tämä käytäntö määrittelee, mitä teemme tiedoillasi ja mitä teemme niiden turvaamiseksi. Se selittää myös, missä ja miten keräämme henkilötietojasi, sekä oikeutesi kaikkiin hallussamme oleviin henkilötietoihin. Tämä käytäntö selittää, kuinka teemme tämän, ja kertoo sinulle yksityisyyttäsi koskevista oikeuksistasi ja siitä, kuinka laki suojaa sinua.

We understand that privacy and the security of your personal information is extremely important. This policy sets out what we do with your information and what we do to keep it secure. It also explains where and how we collect your personal information, as well as your rights over any personal information we hold about you. This Policy explains how we do this and tells you about your privacy rights and how the law protects you.

Esittely * Introduction

Tämä tietosuojailmoitus koskee tätä verkkosivustoa ja muuta vuorovaikutusta (esim. kun luot tilin verkkosivustolle, ostat tai rekisteröidyt tuotteellemme tai palvelullemme, tilaat uutiskirjeemme, tilaat päivityksiä, avaat tukilipun, kun otat yhteyttä meille sähköpostitse tai puhelimitse tai ota meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta), joita sinulla voi olla kanssamme. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä verkkosivustoja tai muita tämän verkkosivuston osia.

This privacy notice applies to this website and other interactions (e.g, when you create an account with the Website, purchase or sign up for our product or service, sign up to our newsletter, signup to updates, open a support ticket, when you contact us by email or phone or contact us via social media ) you may have with us. If you do not agree with the terms, do not access or Websites or any other aspect of this website.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistä, ota meihin yhteyttä käyttämällä verkkosivuston tuki/ota yhteyttä -lomaketta. Voit käyttää online-sivustosi yhteyslinkkiä tai sähköpostia support@zenler.com saadaksesi verkkosivuston ohjaajien ja ylläpitäjien yhteystiedot.

If you have any questions about privacy practices, please contact the us using the support/contact us form on the Website. You can use the contact link on your online site or email support@zenler.com to get the contact information of the Website instructors and administrator(s).

Mitä tietoja keräämme sinusta? * What Data Do We Collect About you

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joista voidaan tunnistaa henkilö. Se ei sisällä anonymisoituja tietoja. Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi eri tavoilla:
Personal data means any information capable of identifying an individual. It does not include anonymised data. We may collect and process your personal data in a different ways:

Viestintätiedot, jotka sisältävät kaiken meille lähettämäsi viestinnän, olipa kyseessä sitten verkkosivustomme yhteydenottolomake, sähköposti, tekstiviesti, sosiaalisen median viestit, sosiaalisen median julkaisut tai mikä tahansa muu meille lähettämäsi viestintä.

Communication Data that includes any communication that you send to us whether that be through the contact form on our website, through email, text, social media messaging, social media posting or any other communication that you send us.

Asiakastiedot, jotka sisältävät kaikkiin tavaroiden ja/tai palvelujen ostoihin liittyviä tietoja, kuten nimesi, arvonimesi, laskutusosoitteesi, toimitusosoitteesi sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteystiedot, ostotiedot ja korttisi tiedot.

Customer Data that includes data relating to any purchases of goods and/or services such as your name, title, billing address, delivery address email address, phone number, contact details, purchase details and your card details.

Käyttäjätiedot, jotka sisältävät tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja mitä tahansa verkkopalvelua, sekä tiedot, jotka julkaiset verkkosivustollamme tai muiden verkkopalvelujen kautta. Tämä voi sisältää tuotteita, sisältöä, tiedostoja, kursseja, tietokilpailuja, kyselyjä tai mitä tahansa muuta sisältöä, jonka lataat tai luot verkkosivustolle.

User Data that includes data about how you use our website and any online services together with any data that you post for publication on our website or through other online services. This may include product, content, files, courses, quizzes, surveys or any other content you upload to or create on the Website.

Tekniset tiedot, jotka sisältävät tietoja verkkosivustomme ja verkkopalveluidemme käytöstä, kuten IP-osoitteesi, kirjautumistietosi, selaimesi tiedot, verkkosivustomme sivuilla käynnin pituus, sivun katselut ja navigointipolut, tiedot kertojen määrästä käytät verkkosivustoamme, aikavyöhykeasetuksiamme ja muuta tekniikkaa laitteissa, joilla käytät verkkosivustoamme. Nämä tiedot ovat peräisin analytiikkaseurantajärjestelmästämme.

Technical Data that includes data about your use of our website and online services such as your IP address, your login data, details about your browser, length of visit to pages on our website, page views and navigation paths, details about the number of times you use our website, time zone settings and other technology on the devices you use to access our website. The source of this data is from our analytics tracking system.

Markkinointitiedot, jotka sisältävät tietoja mieltymyksistäsi saada markkinointia meiltä ja kolmansilta osapuoliltamme sekä viestintämieltymyksistäsi.

Marketing Data that includes data about your preferences in receiving marketing from us and our third parties and your communication preferences.

Voimme käyttää asiakastietoja, käyttäjätietoja, teknisiä tietoja ja markkinointitietoja toimittaaksemme sinulle asiaankuuluvaa verkkosivuston sisältöä ja mainoksia (mukaan lukien Facebook-mainokset tai muut näyttömainokset) sekä mitataksemme tai ymmärtääksemme sinulle palvelemamme mainonnan tehokkuutta.

We may use Customer Data, User Data, Technical Data and Marketing Data to deliver relevant website content and advertisements to you (including Facebook adverts or other display advertisements) and to measure or understand the effectiveness of the advertising we serve you.

Muut kerätyt tiedot * Other Information Collected

Saatamme kerätä tietoja sinusta antamalla tiedot suoraan meille (esimerkiksi täyttämällä lomakkeita sivustollamme tai lähettämällä meille sähköpostia). Saatamme automaattisesti kerätä sinulta tiettyjä tietoja, kun käytät verkkosivustoamme käyttämällä evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Katso evästekäytäntömme saadaksesi lisätietoja tästä: Evästekäytäntö.

We may collect data about you by you providing the data directly to us (for example by filling in forms on our site or by sending us emails). We may automatically collect certain data from you as you use our website by using cookies and similar technologies. Please see our cookie policy for more details about this : Cookie Policy.

Saatamme vastaanottaa tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten EU:n ulkopuolella sijaitsevilta analytiikkatoimittajilta, kuten Google, EU:n ulkopuolella sijaitsevilta mainosverkostoilta, kuten Facebook, kuten hakutietojen tarjoajilta, kuten EU:n ulkopuolella toimivilta Googlelta, teknisten ja maksupalvelujen tarjoajilta, kuten Stripe. ja Paypal ja toimituspalvelut, kuten tiedonvälittäjät tai kerääjät.

We may receive data from third parties such as analytics providers such as Google based outside the EU, advertising networks such as Facebook based outside the EU, such as search information providers such as Google based outside the EU, providers of technical, payment such as Stripe and Paypal and delivery services, such as data brokers or aggregators.

Saatamme myös saada tietoja julkisista lähteistä, kuten Euroopan komission EU:n ALV-tietokannasta.
We may also receive data from publicly available sources such as European Commision EU VAT database.

Kolmannet osapuolet tai julkisesti saatavilla olevat lähteet * Third parties or publicly available sources

Saatamme saada henkilötietojasi useilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä alla kuvatulla tavalla. Kun kolmannen osapuolen palvelu on käytössä, meillä on oikeus muodostaa yhteys ja käyttää muita meille annettuja tietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa tekemämme sopimuksen mukaisesti. Emme kuitenkaan vastaanota tai tallenna salasanoja millekään näistä Kolmannen osapuolen palveluista, kun yhdistämme ne palveluihin. Kolmannen osapuolen integraatiot voivat sisältää

We may receive personal data about you from various third parties and public sources as set out below. When a Third Party Service is enabled, we are authorized to connect and access Other Information made available to us in accordance with our agreement with the Third Party Provider. We do not, however, receive or store passwords for any of these Third Party Services when connecting them to the Services. Third party integrations may include

 • Zapier.com
 • MailChimp.com
 • Google.com
 • Facebook.com
 • Segment.io

Arkaluonteiset tiedot * Sensitive Data

Emme kerää sinusta arkaluonteisia tietoja. Arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka sisältävät tietoja rodustasi tai etnisestä taustastasi, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksistasi, seksielämästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, terveydestäsi sekä geneettisistä ja biometrisista tiedoista. Emme kerää tietoja rikostuomioista ja rikoksista.

We do not collect any Sensitive Data about you. Sensitive data refers to data that includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and biometric data. We do not collect any information about criminal convictions and offences.

Jos meidän on kerättävä henkilötietoja lain tai meidän välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, etkä anna meille niitä pyydettäessä, emme välttämättä pysty täyttämään sopimusta (esimerkiksi toimittamaan tavaroita tai palveluita sinulle). Jos et toimita meille pyydettyjä tietoja, saatamme joutua peruuttamaan tilaamasi tuotteen tai palvelun, mutta jos teemme niin, ilmoitamme sinulle silloin.

Where we are required to collect personal data by law, or under the terms of the contract between us and you do not provide us with that data when requested, we may not be able to perform the contract (for example, to deliver goods or services to you). If you don't provide us with the requested data, we may have to cancel a product or service you have ordered but if we do, we will notify you at the time.

Kuinka käytämme henkilötietojasi * How we use your Personal Data

Käytämme henkilötietojasi vain lain salliessa. Yleisimmät henkilötietojesi käyttötavat ovat:
We will only use your personal data when legally permitted. The most common uses of your personal data are:

 • Missä meidän on täytettävä välinen sopimus. 
 • Missä meidän on käsiteltävä tietoja Asiakkaan ohjeiden mukaisesti. 
 • Jos se on tarpeen meidän (tai kolmannen osapuolen) oikeutettujen etujen vuoksi, ja sinun etusi ja perusoikeutesi eivät ole näitä etuja tärkeämpiä. 
 • Missä meidän on noudatettava lakisääteistä tai säädösvelvoitetta.
 • Where we need to perform the contract between us.
 • Where we need to process data in accordance with Customer's instructions.
 • Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.
 • Where we need to comply with a legal or regulatory obligation.

Yleensä emme luota suostumukseen laillisena perusteena henkilötietojesi käsittelylle, lukuun ottamatta markkinointiviestinnän lähettämistä sinulle sähköpostitse tai tekstiviestinä. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi markkinointiin milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä Verkkosivustolla olevaa yhteydenottolomaketta tai käyttämällä profiilisi tietosuoja-asetuksia.

Generally, we do not rely on consent as a legal ground for processing your personal data, other than in relation to sending marketing communications to you via email or text message. You have the right to withdraw consent to marketing at any time by contacting us using the contact us form on the Website or using the privacy settings in your profile.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste * Purpose and Legitimate Basis for processing your personal data

Alla on kuvaus tavoista, joilla aiomme käyttää henkilötietojasi, ja oikeudellisista perusteista, joilla käsittelemme tällaisia tietoja. Olemme myös selittäneet, mitkä oikeutetut etumme ovat tarpeen mukaan.

Set out below is a description of the ways we intend to use your personal data and the legal grounds on which we will process such data. We have also explained what our legitimate interests are where relevant.

Saatamme käsitellä henkilötietojasi useammalla kuin yhdellä laillisella perusteella riippuen tietystä tarkoituksesta, johon käytämme tietojasi.

We may process your personal data for more than one lawful ground, depending on the specific purpose for which we are using your data.

Viestintätiedot: Käsittelemme näitä tietoja kommunikoidaksemme kanssasi, pitääksemme kirjaa sekä laatiaksemme, esittääksemme tai puolustaaksemme oikeudellisia vaateita. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on oikeutettu etumme, joka tässä tapauksessa on vastata meille lähetettyihin viesteihin, pitää kirjaa ja esittää, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita.

Communication Data : We process this data for the purposes of communicating with you, for record keeping and for the establishment, pursuance or defence of legal claims. Our lawful ground for this processing is our legitimate interests which in this case are to reply to communications sent to us, to keep records and to establish, pursue or defend legal claims.

Asiakastiedot: Käsittelemme näitä tietoja ostaaksemme tavaroita ja/tai palveluita ja pitääksemme kirjaa tällaisista liiketoimista. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on sinun ja meidän välisen sopimuksen täyttäminen ja/tai toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi tällaisen sopimuksen tekemiseksi.

Customer Data: We process this data to supply the goods and/or services you have purchased and to keep records of such transactions. Our lawful ground for this processing is the performance of a contract between you and us and/or taking steps at your request to enter into such a contract.

Käyttäjätiedot: Käsittelemme näitä tietoja käyttääksemme verkkosivustoamme ja varmistaaksemme, että sinulle tarjotaan asiaankuuluvaa sisältöä, varmistaaksemme verkkosivustomme turvallisuuden, ylläpitääksemme verkkosivustomme ja/tai tietokantojen varmuuskopioita ja mahdollistaaksemme verkkosivustomme julkaisemisen ja hallinnan, muut verkkopalvelut ja liiketoiminta. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on oikeutettu etumme, jonka tarkoituksena on tässä tapauksessa antaa meille mahdollisuus hallinnoida asianmukaisesti verkkosivustoamme ja liiketoimintaamme.

User Data:We process this data to operate our website and ensure relevant content is provided to you, to ensure the security of our website, to maintain back- ups of our website and/or databases and to enable publication and administration of our website, other online services and business. Our lawful ground for this processing is our legitimate interests which in this case are to enable us to properly administer our website and our business.

Tekniset tiedot: Käsittelemme näitä tietoja analysoidaksemme verkkosivustomme ja muiden verkkopalveluidemme käyttöä, hallitaksemme ja suojataksemme liiketoimintaamme ja verkkosivustoamme, toimittaaksemme sinulle asiaankuuluvaa verkkosivustosisältöä ja mainoksia sekä ymmärtääksemme mainonnan tehokkuutta. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on oikeutettu etumme, jonka tarkoituksena on tässä tapauksessa antaa meille mahdollisuus hallinnoida verkkosivustoamme ja liiketoimintaamme asianmukaisesti sekä kasvattaa liiketoimintaamme ja päättää markkinointistrategiastamme.

Technical Data: We process this data to analyse your use of our website and other online services, to administer and protect our business and website, to deliver relevant website content and advertisements to you and to understand the effectiveness of our advertising. Our lawful ground for this processing is our legitimate interests which in this case are to enable us to properly administer our website and our business and to grow our business and to decide our marketing strategy.

Markkinointitiedot: Käsittelemme näitä tietoja, jotta voit osallistua kampanjoihimme, kuten kilpailuihin, palkintoihin ja ilmaisiin arvontoihin, tarjotaksemme sinulle asiaankuuluvaa verkkosivustosisältöä ja mainoksia sekä mitataksemme tai ymmärtääksemme tämän mainonnan tehokkuutta. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on oikeutettu etumme, joka tässä tapauksessa on tutkia, miten asiakkaat käyttävät tuotteitamme/palveluitamme, kehittää niitä, kasvattaa liiketoimintaamme ja päättää markkinointistrategiastamme.

Marketing Data: We process this data to enable you to partake in our promotions such as competitions, prize draws and free giveaways, to deliver relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of this advertising. Our lawful ground for this processing is our legitimate interests which in this case are to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to decide our marketing strategy.

Voimme käyttää asiakastietoja, käyttäjätietoja, teknisiä tietoja ja markkinointitietoja toimittaaksemme sinulle asiaankuuluvaa verkkosivuston sisältöä ja mainoksia (mukaan lukien Facebook-mainokset tai muut näyttömainokset) sekä mitataksemme tai ymmärtääksemme sinulle palvelemamme mainonnan tehokkuutta. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on oikeutettu etu, joka on liiketoimintamme kasvattaminen. Saatamme käyttää tällaisia tietoja myös muiden markkinointiviestien lähettämiseen sinulle. Laillinen perustemme tälle käsittelylle on joko suostumus tai oikeutetut edut (eli liiketoimintamme kasvattaminen).

We may use Customer Data, User Data, Technical Data and Marketing Data to deliver relevant website content and advertisements to you (including Facebook adverts or other display advertisements) and to measure or understand the effectiveness of the advertising we serve you. Our lawful ground for this processing is legitimate interests which is to grow our business. We may also use such data to send other marketing communications to you. Our lawful ground for this processing is either consent or legitimate interests (namely to grow our business).

Markkinointiviestintä * Marketing communications

Laillinen perustemme käsitellä henkilötietojasi markkinointiviestinnän lähettämiseksi on joko suostumuksesi tai oikeutetut etumme (eli liiketoimintamme kasvattaminen).

Our lawful ground of processing your personal data to send you marketing communications is either your consent or our legitimate interests (namely to grow our business).

Tietosuoja- ja sähköisen viestinnän säännösten (PECR) mukaisesti voimme lähettää sinulle markkinointiviestejä meiltä, jos

Under the Privacy and Electronic Communications Regulations(PECR), we may send you marketing communications from us if

teit ostoksen tai pyysit meiltä tietoja tuotteistamme tai palveluistamme tai suostuit vastaanottamaan markkinointiviestintää etkä ole kussakin tapauksessa kieltäytynyt vastaanottamasta tällaisia viestejä sen jälkeen.

you made a purchase or asked for information from us about our goods or services or you agreed to receive marketing communications and in each case you have not opted out of receiving such communications since.

Näiden sääntöjen mukaan, jos olet osakeyhtiö, voimme lähettää sinulle markkinointiviestejä ilman suostumustasi. Voit kuitenkin milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta meiltä markkinointiviestejä.
Under these regulations, if you are a limited company, we may send you marketing emails without your consent. However you can still opt out of receiving marketing emails from us at any time.

Ennen kuin jaamme henkilötietojasi millekään kolmannelle osapuolelle heidän omia markkinointitarkoituksiinsa, saamme nimenomaisen suostumuksesi.
Before we share your personal data with any third party for their own marketing purposes we will get your express consent.

Voit pyytää meitä tai kolmansia osapuolia lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen sinulle milloin tahansa kirjautumalla verkkosivustolle ja valitsemalla tai poistamalla valinnan asiaankuuluvista ruuduista muuttaaksesi markkinointiasetuksiasi tai seuraamalla sinulle lähetetyissä markkinointiviesteissä olevia opt-out-linkkiä tai lähettämällä sähköpostia yhteydenottolomakkeen kautta milloin tahansa.
You can ask us or third parties to stop sending you marketing messages at any time by logging into the website and checking or unchecking relevant boxes to adjust your marketing preferences or by following the opt-out links on any marketing message sent to you or by emailing us via the contact us form at any time.

Jos kieltäydyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, tämä kieltäytyminen ei koske henkilötietoja, jotka on annettu muiden tapahtumien seurauksena, kuten ostot, takuurekisteröinnit jne.
If you opt out of receiving marketing communications this opt-out does not apply to personal data provided as a result of other transactions, such as purchases, warranty registrations etc

Henkilötietojesi paljastaminen * Disclosures of your Personal Data

Saatamme joutua jakamaan henkilötietosi alla mainittujen osapuolten kanssa:
We may have to share your personal data with the parties set out below:

Online-kurssialustan tarjoaja Zenler.com, joka on tietojesi käsittelijä. Olemme tehneet Zenlerin kanssa tietojenkäsittelyä koskevan lisäyksen tietojesi käsittelemiseksi. Muut ryhmämme yritykset, jotka tarjoavat IT- ja järjestelmähallintopalveluita sekä johtamisraportointia. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat pilviinfrastruktuuria, videon isännöintiä, live-videoalustoja, sähköpostin tarjoajia, IT- ja järjestelmänhallintapalveluita.
Online Course platform provider Zenler.com who will be data processor of your data. We have entered into a data processing addendum with Zenler to process your data. Other companies in our group who provide IT and system administration services and undertake leadership reporting. Service providers who provide cloud infrastructure, video hosting, live video platforms, email provider, IT and system administration services.

 • - Amazon
 • - Sendgrid
 • - FileStack
 • - Vimeo
 • - Zoom

Ammattimaiset neuvonantajat, mukaan lukien lakimiehet, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat konsultti-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita. Hallituksen elimet, jotka vaativat meitä raportoimaan käsittelytoimista. vaatia tietojen käsittelystä raportointia tietyissä olosuhteissa. Kolmannet osapuolet, joille myymme, siirrämme tai yhdistämme osia liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme.
Professional advisers including lawyers, bankers, auditors and insurers who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services. Government bodies that require us to report processing activities. require reporting of processing activities in certain circumstances. Third parties to whom we sell, transfer, or merge parts of our business or our assets.

Edellytämme kaikkia kolmansia osapuolia, joille siirrämme tietojasi, kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä lain mukaisesti. Sallimme tällaisten kolmansien osapuolten käsitellä henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ja ohjeidemme mukaisesti.
We require all third parties to whom we transfer your data to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We only allow such third parties to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

Kansainväliset siirrot * International transfers

Jaamme henkilötietojasi yritysryhmämme sisällä, mikä tarkoittaa tietojesi siirtämistä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
We share your personal data within our group of companies which involves transferring your data outside the European Economic Area (EEA).

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat eivät aina tarjoa henkilötiedoillesi samaa suojaustasoa, joten eurooppalainen lainsäädäntö on kieltänyt henkilötietojen siirtämisen ETA:n ulkopuolelle, ellei siirto täytä tiettyjä ehtoja.
Countries outside of the European Economic Area (EEA) do not always offer the same levels of protection to your personal data, so European law has prohibited transfers of personal data outside of the EEA unless the transfer meets certain criteria.

Monet kolmansien osapuolien palveluntarjoajistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten heidän henkilötietojesi käsittelyyn liittyy tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle.
Many of our third parties service providers are based outside the European Economic Area (EEA) so their processing of your personal data will involve a transfer of data outside the EEA.

Aina kun siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, teemme parhaamme varmistaaksemme samanlaisen tietoturvan varmistamalla, että vähintään yksi seuraavista suojatoimista toteutuu:
Whenever we transfer your personal data out of the EEA, we do our best to ensure a similar degree of security of data by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva online-kurssialustamme Zenler on tietojenkäsittelijämme ja olemme tehneet käsittelijälle tietojenkäsittelysopimuksen henkilötietojesi suojaamiseksi. Siirrämme henkilötietojasi vain maihin, joiden Euroopan komissio on katsonut takaavan riittävän henkilötietojen suojan. tai Kun käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, voimme käyttää erityisiä sopimuksia tai käytännesääntöjä tai Euroopan komission hyväksymiä sertifiointimekanismeja, jotka tarjoavat henkilötiedoille saman suojan kuin Euroopassa; tai Kun käytämme Yhdysvaltoihin sijoittautuneita palveluntarjoajia, voimme siirtää tietoja niille, jos ne kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -sopimukseen, joka edellyttää heidän tarjoavan samanlaisen suojan kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä jaetut henkilötiedot. Jos käytämme Yhdysvaltoihin sijoittautuneita palveluntarjoajia (esimerkiksi Amazon, Sendgrid), voimme siirtää tietoja niille, jos olemme allekirjoittaneet palveluntarjoajalle tietojen käsittelyä koskevat lisäykset suojellaksemme Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä jaettuja tietoja.
Our Online course platform Zenler provider based in the UK is our data processor and we have entered into data processing agreement for the processor to protect your personal data. We will only transfer your personal data to countries that have been deemed to provide an adequate level of protection for personal data by the European Commission; or Where we use certain service providers, we may use specific contracts or codes of conduct or certification mechanisms approved by the European Commission which give personal data the same protection it has in Europe; or Where we use providers based in the United States, we may transfer data to them if they are part of the EU-US Privacy Shield which requires them to provide similar protection to personal data shared between the Europe and the US. Where we use providers based in the United States (for example Amazon, Sendgrid) we may transfer data to them where we have signed data processing addendums for the provider to provide protection of data shared between the Europe and the US.

Jos mikään yllä olevista suojakeinoista ei ole käytettävissä, voimme pyytää nimenomaista suostumustasi tietylle siirrolle. Sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa.
If none of the above safeguards is available, we may request your explicit consent to the specific transfer. You will have the right to withdraw this consent at any time.

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@zenler.com, jos haluat lisätietoja tietystä mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle.
Please email us at support@zenler.com if you want further information on the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

Tietoturva * Data Security

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet estääksemme henkilötietojesi vahingossa katoamisen, käytön tai pääsyn luvattomalla tavalla, muuttamisen tai paljastamisen. Lisäksi rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi niille työntekijöille, edustajille, urakoitsijoille ja muille kolmansille osapuolille, joilla on liiketoiminnan tarve saada tällaiset tiedot. He käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja he ovat luottamuksellisuuden alaisia.

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know such data. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

Olemme ottaneet käyttöön menettelyt epäiltyjen henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi ja ilmoitamme sinulle ja kaikille sovellettaville sääntelyviranomaisille tietoturvaloukkauksesta, jos laki velvoittaa meitä tekemään niin.
We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

Tietojen säilyttäminen * Data Retention

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten olemme keränneet ne, mukaan lukien oikeudellisten, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttäminen.

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.

Päätettäessä, mikä on oikea aika tietojen säilyttämiselle, otamme huomioon niiden määrän, luonteen ja arkaluontoisuuden, luvattoman käytön tai luovuttamisen mahdollisen haitan riskin, käsittelyn tarkoituksen, mikäli ne voidaan saavuttaa muilla keinoin ja lain edellyttämällä tavalla.

When deciding what the correct time is to keep the data for we look at its amount, nature and sensitivity, potential risk of harm from unauthorized use or disclosure, the processing purposes, if these can be achieved by other means and legal requirements.

Verotussyistä laki vaatii meitä säilyttämään asiakkaidemme perustiedot (mukaan lukien yhteystiedot, henkilöllisyys-, talous- ja tapahtumatiedot) kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun he ovat lakanneet olemasta asiakkaita.

For tax purposes the law requires us to keep basic information about our customers (including Contact, Identity, Financial and Transaction Data) for six years after they stop being customers.

Joissakin olosuhteissa voimme anonymisoida henkilötietosi tutkimus- tai tilastotarkoituksiin, jolloin voimme käyttää näitä tietoja rajoittamattoman ajan ilman erillistä ilmoitusta sinulle.

In some circumstances we may anonymize your personal data for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without further notice to you.

Sinun lailliset oikeutesi * Your Legal Rights

Tietyissä olosuhteissa sinulla on tietosuojalakien mukaiset oikeudet henkilötietoihisi liittyen. Niihin kuuluu oikeus:
Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data. These include the right to:

 • Pyydä pääsyä henkilötietoihisi. 
 • Pyydä henkilötietojesi korjaamista. 
 • Pyydä henkilötietojesi poistamista. 
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 
 • Pyydä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 
 • Pyydä henkilötietojesi siirtoa. 
 • Oikeus peruuttaa suostumus.
 • *
 • Request access to your personal data.
 • Request correction of your personal data.
 • Request erasure of your personal data.
 • Object to processing of your personal data.
 • Request restriction of processing your personal data.
 • Request transfer of your personal data.
 • Right to withdraw consent.

Näet lisää näistä oikeuksista osoitteessa:
You can see more about these rights at:

Jos haluat käyttää jotakin yllä mainituista oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.
If you wish to exercise any of the rights set out above, please reach us via the contact us form on the Website.

Sinun ei tarvitse maksaa maksua pääsystä henkilötietoihisi (tai muiden oikeuksien käyttämisestä). Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai liiallinen. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi näissä olosuhteissa.

You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances.

Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja auttaaksemme meitä vahvistamaan henkilöllisyytesi ja varmistamaan oikeutesi päästä käsiksi henkilötietoihisi (tai käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme sinulta lisätietoja pyyntöösi liittyen vastauksemme nopeuttamiseksi.

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin laillisiin pyyntöihin 30 päivän kuluessa. Joskus voi kestää yli 30 päivää, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt useita pyyntöjä. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.

We try to respond to all legitimate requests within 30 days. Occasionally it may take us longer than 30 days if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

Kolmannen osapuolen linkit * Third Party Links

Saatamme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, lisäosille ja sovelluksille. Näiden linkkien napsauttaminen tai näiden yhteyksien ottaminen käyttöön voivat antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä tai jakaa sinua koskevia tietoja. Emme hallitse näitä kolmansien osapuolien verkkosivustoja emmekä ole vastuussa niiden tietosuojalausunnoista. Kun poistut verkkosivustoltamme, kehotamme sinua lukemaan jokaisen vierailemasi verkkosivuston tietosuojailmoituksen.

We may include links to third-party websites, addons and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacy notice of every website you visit.

Keksit * Cookies

Voit asettaa selaimesi kieltäytymään kaikista tai joistakin selaimen evästeistä tai hälyttämään, kun verkkosivustot asettavat tai käyttävät evästeitä. Jos poistat evästeet käytöstä tai hylkäät sen, ota huomioon, että jotkin tämän verkkosivuston osat saattavat olla saavuttamattomissa tai ne eivät toimi kunnolla. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä on kohdassa Evästekäytäntö.
You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become inaccessible or not function properly. For more information about the cookies we use, please see Cookie Policy.

Ikärajoitukset * Age Limitations

Antamalla meille tietosi takaat meille, että olet yli 13-vuotias.
By providing us with your data, you warrant to us that you are over 13 years of age.

Kuinka ottaa meihin yhteyttä * How to contact us

Voit ottaa yhteyttä Zenleriin milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai käytännöistämme tai jos aiot käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi.
You can contact Zenler at any time if you have any questions about this Privacy Policy or our practices, or if you are seeking to exercise any of your statutory rights.

Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustolla olevan tuki/ota yhteyttä -lomakkeen kautta.
You may contact us via the support/contact us form on the Website.

Tietosuojaviranomainen * Data protection Authority

Jos et ole tyytyväinen mihinkään osa-alueeseen, miten keräämme ja käytämme tietojasi, sinulla on oikeus valittaa Information Commissioner's Officelle (ICO), joka on Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavalvontaviranomainen (www.ico.org.uk). Olisimme kiitollisia, jos ottaisit ensin yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen support@zenler.com, jos sinulla on valitus, jotta voimme yrittää ratkaista sen puolestasi.

If you are not happy with any aspect of how we collect and use your data, you have the right to complain to the Information Commissioner's Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues (www.ico.org.uk). We should be grateful if you would contact us by email on support@zenler.com first if you do have a complaint so that we can try to resolve it for you.

On erittäin tärkeää, että hallussamme olevat tiedot sinusta ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Kerro meille, jos henkilötietosi muuttuvat milloin tahansa lähettämällä meille sähköpostia tuki/ota yhteyttä -lomakkeen kautta TAI päivittämällä profiilisi tililläsi.
It is very important that the information we hold about you is accurate and up to date. Please let us know if at any time your personal information changes by emailing us via the support/contact us form OR update your profile in your account.